KSJ-MP

Skontaktuj się z nami: 606 912 698

Naszą dewizą jest profesjonalne rozwiązywanie problemów w działaniach systemowych w Polsce i za granicą

Mam swojego alt'a!
Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością żywności i otoczenia produkcyjnego

Wdrażanie

Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością żywności i otoczenia produkcyjnego Dowiedz się więcej
Projektowanie technologiczne zakładów spożywczych

Projektowanie

Projektowanie technologiczne zakładów spożywczych Dowiedz się więcej
Szkolenia dotycznące aspektów higienicznych, technologicznych lub systemowych

Szkolenia

Szkolenia dotycznące aspektów higienicznych, technologicznych lub systemowych Dowiedz się więcej
Audit systemu jakości to niezależne i obiektywne badanie mające na celu stwierdzenie czy założone cele są realizowane

Audyt

Audit systemu jakości to niezależne i obiektywne badanie mające na celu stwierdzenie czy założone cele są realizowane Dowiedz się więcej

Branże korzystające z naszych usług

  • przemysł mięsny
  • przemysł drobiarski
  • przemysł rybny
  • przemysł mleczarski
  • piekarstwo i cukiernictwo
  • przetwórstwo owocowo-warzywne wraz z produkcją pierwotną
  • młynarstwo
  • produkcja soków, napojów, wód mineralnych
  • zakłady żywienia zbiorowego i gastronomia
  • obrót żywnością

Profesjonalni konsultanci

Firma KSJ zatrudnia wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie technologii żywności, bezpieczeństwa oraz zarządzania jakością. Pracownicy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach naukowych, szkoleniach branżowych, śledzenie aktualności legislacyjnych, normatywnych oraz technologicznych.

Konsultanci współpracują z firmami zewnętrznymi oraz ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą.

Profesjonalni konsultanci
PARP Wykonawca akredytowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w dziecinie jakości w ramach Sektorowego Programu Operacujnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (Działanie 2.1) - umowa nr 333/2006